dimarts, 31 de juliol de 2007

New russian film about the great northern war
Se a estrenat una pelicula Rusa ambientada en la Gran Guerra del Nord.